Zarząd

Zarząd

Prezes sekcji: Grzegorz Sowa

Członek Zarządu: Tomasz Lewandowski
Członek Zarządu: Karol Paśko